Jumaat, 10 Januari 2014

Antara Sebab Rawatan Tidak Mempan

Jumaat, 10 Januari 2014

Sebagaimana juga peperangan dengan puak kufar, menghadapi gangguan mistik juga memerlukan pergantungan yang teguh kepada Allah. Antara perkara yang biasa menjadi penghalang kepada kesembuhan, adalah maksiat yang dilakukan oleh pesakit atau keluarga pesakit. Perlu diperhatikan di sini, bukan sahaja maksiat yang dilakukan pesakit, tetapi juga maksiat yang dilakukan oleh orang yang terdekat dengan pesakit.

Ada pernah seorang pesakit, hampir-hampir tidak dapat disembuhkan, mungkin kerana ada ahli keluarganya yang beramal dengan ilmu-ilmu berkhadam. Ada juga seorang peruqyah, yang tidak mempan ruqyahnya, kerana selalu menonton TV di malam hari dan sering meninggalkan solat berjemaah di masjid.

Perhatikanlah pesanan dari Khalifah Umar

Umar bin Khattab ra. pernah menulis sebuah surat berisi pesan untuk Sa’ad bin Abi Waqash ra. beserta pasukannya yang sedang pergi memerangi Persia di daerah Qadisiyah. Pesan ini bukan tentang strategi dan taktik perang, tapi tentang menjauhi kemaksiatan. Umar ra. menyatakan bahwa menjauhi kemaksiatan adalah kunci turunnya kemenangan dari Allah swt.

Berikut pesan Umar ra. tersebut: “Amma Ba’du. Aku memerintahkanmu dan seluruh anggota pasukan untuk bertakwa kepada Allah swt. dalam setiap keadaan. Karena takwa kepada Allah swt. adalah senjata yang paling kuat dan strategi yang paling jitu untuk mengalahkan musuhmu. Aku memerintahkanmu dan seluruh anggota pasukanmu untuk berhati-hati terhadap perbuatan maksiat, lebih dari hati-hati kalian terhadap musuhmu. Karena maksiat yang kalian perbuat lebih aku khawatirkan daripada kekuatan pasukan musuh.

Allah swt. memberikan kemenangan kepada pasukan Islam disebabkan musuh-musuhnya yang berbuat kemaksiatab. Kalau bukan karena itu, niscaya pasukan Islam tidak akan berdaya menghadapi pasukan musuh. Karena jumlah pasukan Islam tak seberapa dibanding jumlah pasukan musuh; persenjataan pasukan Islam pun tak ada apa-apanya dibandingkan persenjataan musuh. Sehingga seandainya pasukan Islam dan pasukan musuh sama-sama berbuat maksiat, maka pasukan musuh akan menang karena mereka lebih kuat dari segi jumlah dan senjata. Jika pasukan Islam tidak berbuat maksiat, maka pasukan Islam akan menang, karena keshalihan mereka, bukan karena kekuatan mereka.

Kemudian ketahuilah, selama perjalanan kalian, Allah swt. mengirim para malaikat yang akan mengawasi. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka teruslah merasa malu kepada mereka. Janganlah kalian bermaksiat kepada Allah swt., padahal kalian sedang berada dalam jalan-Nya. Janganlah kalian berkata bahwa kalian pasti akan menang karena musuh-musuh pasti lebih buruk dari kalian, sehingga mereka tidak akan mungkin menguasai kalian. Karena sangat mungkin sebuah kaum dikuasai oleh kaum yang buruk. Seperti Bani Israel yang dikuasai oleh kaum Majusi. Bisa demikian karena karena Bani Israel telah melakukan hal-hal yang membuat Allah swt. murka.

Mohonlah kepada Allah swt. agar menolong kalian melawan jiwa kalian, sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Aku juga memohon hal itu untukku dan untuk kalian.”

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/01/03/44264/pesan-umar-bin-khattab-ra-kepada-pasukannya-tentang-rahasia-kemenangan/#ixzz2psgIB1Ad


0 ulasan:

Catat Ulasan